Tiêu chí kinh doanh

Thành tích sản xuất – kinh doanh và phát triển thương hiệu :

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, mạng lưới đại lý phân phối của Công ty ngày càng mở rộng: trước năm 2000 Công ty chỉ có 30 đại lý tiêu thụ tập trung chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì đến cuối năm 2006, Công ty đã phát triển trên 300 đại lý tiêu thụ, từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Cà Mau và hiện tại với hơn 500 Đại lý cùng với hệ thống các Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện bao phủ trong cả nước. 

Năm đầu tiên (năm 2000), Công ty chỉ sản xuất - tiêu thụ được hơn 300 tấn sản phẩm các loại thì đến năm 2006 năng suất sản xuất đạt 2.298 tấn và đạt 4.546 tấn vào năm 2012. Hàng năm sản lượng sản xuất đều tăng, tính từ năm 2000 đến năm 2012, năng suất sản xuất đã tăng gấp 15 lần.

Doanh thu những năm gần nhất:

 

 

Các danh hiệu đạt được:
÷ ISO 9001:2000 do tổ chức BVQI chứng nhận năm 2001;
÷ ISO 9001: 2008 do tổ chức SGS chứng nhận năm 2010;
÷ ISO 14001: 2004 do chức QUACERT chứng nhận năm 2006;
÷ Đạt 06 HCV và 04 bằng khen tại Hội Chợ Hàng Nông Nghiệp Quốc Tế Cần Thơ 2005;
÷ Đạt “ Thương hiệu vàng chất lượng” Hội Chợ Nông Nghiệp Sóc Trăng Expo 2006;
÷ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 09 năm liền từ 2004 đến 2012;
÷ Bạn Nhà Nông Việt Nam 08 năm liền từ 2004 đến 2011.