BIỆN PHÁP GIEO SẠ

 

 

BIỆN PHÁP GIEO SẠ

 

Chuẩn bị hạt giống

  • Làm sạch hạt lúa trước khi ngâm ủ bằng cách ngâm hạt trong nước muối 15% trong thời gian 5-10 phút, loại bỏ hạt lép lửng và lẫn tạp.

  • Sau đó, cho vào bao ngâm trong nước sạch 30 giờ.

  • Rửa bằng nước sạch, để ráo nước, ủ trong 24 giờ đảm bảo hạt vừa nhú mầm.

  • Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng thuốc BVTV.

Chú ý: Trước khi gieo sạ 6 giờ, không nên tưới nước cho hạt giống để dễ gieo sạ.

 

Biện pháp gieo sạ

  • Gieo hàng bằng công cụ gieo hàng kéo tay hoặc liên hợp với máy kéo.

  • Hình 5: Máy sạ hàng

  • Lượng hạt giống gieo: 100-120 kg/ha.

  • Khoảng cách gieo: hàng cách hàng 20 cm.

Chú ý: Lượng hạt giống cho vào trống của công cụ gieo hàng chỉ bằng 2/3 thể tích trống và trách làm ướt bên trong trống để hạt ra đều.

 

clrri.org