Xin quí Cty cho tôi biết quy trình sử dụng thuốc BVTV trên lúa cao sản ngắn ngày? Xin cám ơn.

Thời gian

xử lý (Ngày sau sạ = NSS)

Biện pháp xử lý/ Đối tượng gây hại

Cách xử lý

Ghi chú

7-10 ngày trước khi sạ

Vệ sinh đồng ruộng, làm đất, chuẩn bị giống, xử lý ốc

Trước khi làm đất

5-7 ngày

Lúa rài, lúa chét, cỏ dại sau khi thu hoạch xong (khi không đốt rơm rạ được)

Tungmaxone 20L(80-120ml)/ Bình 16 lít

 

 

-2

Ngâm giống, xử lý hạt giống trước khi sạ

-  Ngâm giống bằng Axit với liều lượng 20ml + 20 lít nước cho 20kg giống

      -  Xử lý hạt giống:

   Tata 25WG(2g) + Arin 50SC (30ml)/ Bình 16 lít

Lúa giống phải được ngâm trong axit từ 24-36 giờ, sau đó vớt ra đem rửa chua rồi ủ thuốc trong 8-12 giờ trước khi đem sạ.

-1

Ốc bưu vàng

- Tungsai 700WP với liều 15g/ bình 16 lít

Hoặc

  - Sapo 150WP với liều 3-4kg/ 1000m2

 

0

Xuống giống (Sạ)

1 - 15

Phòng trừ cỏ dại

1 - 3

Xử lý cỏ tiền nẩy mầm

(Lúa cỏ, cỏ lồng vực, cỏ đuôi phụng, chác lác)

Tungrice 300EC với liều lượng 60-80ml/ bình 16 lít

Ruộng xử lý phải làm đất thật kỹ, mặt ruộng tương đối bằng phẳng, đủ ẩm thì hiệu quả diệt cỏ mới cao.

4 - 7

Xử lý cỏ hậu nảy mầm (Cỏ lồng vực, đuôi phụng, chác lác và một số loại cỏ lá rộng).

 

Tungrius 10WP: 8-10g/ Bình 16 lít

Ruộng khi phun thuốc phải đảm bảo đủ ẩm độ và sau phun 2-3 ngày nên cho nước vào ruộng xâm xấp đồng thời phải giữ nước tối thiểu 3 ngày thì hiệu quả diệt cỏ sẽ cao hơn.

7 - 10

Cỏ lồng vực, đuôi phụng, chác lác và một số loại cỏ lá rộng.

      - Farus 25SC: 40-50ml/ Bình 16 lít

- Tacher 250EC: 8-12ml/ Bình 16 lít

10 - 15

Cỏ lá rộng, cỏ chác lác.

Tungrius 10WP: 20-25g/1000m2

Thuốc trừ cỏ  Tungrius 10WP có thể trộn đều với phân bón rải trên ruộng khi có nước xâm xấp vẫn đảm bảo hiệu quả diệt cỏ cao như hoà nước phun.

18 - 80

Phòng trừ bệnh hại

18 - 25

Phun phòng đạo ôn lá (đợt 1), vi khuẩn

 

   Có thể phun kết hợp các loại thuốc sau:

 - BiBim 750WP (7-12g) + Kata 2L (40-50 ml)/ Bình 16 lít.

Hoặc

 - Bim 800WP (10-15g) + Kata 2L (40-50 ml)/ Bình 16 lít

 

 

 

35 - 40

Phun phòng đạo ôn lá (đợt 2), khô vằn, nhện gié (đợt 1).

Tungvil 10SC (15-20ml) +

Aben 168 EC(8-12ml)/ bình 16 lít

 

55 - 60

Phun phòng lem lép hạt, vàng lá, khô vằn, đạo ôn cổ bông, nhện gié(đợt 2).

Ara Super 350EC(10-16ml) + Aben 168EC (8-12ml)/bình 16 lít

 

Nếu là giống nhiễm đạo ôn nặng và thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển thì có thể phun kèm Bimtil 550SE với liều lượng 15-20ml/bình 16 lít để quản lý bệnh đạo ôn cổ bông tốt hơn.

65 - 70

Phòng lem lép hạt, vàng lá, khô vằn, đạo ôn cổ bông, vi khuẩn cháy bìa lá, lép vàng.

Ara Super 350SC(10-16ml) + Oka 20WP (10-16g)/bình 16 lít

 

75 - 80

Lem lép hạt, vàng lá do nấm

T-Supernew 350SC(6-12ml)/bình 16 lít

 

90 - 95

Thu hoạch


*  Giai đoạn từ khi xuống giống đến 10 NSS:

-  Nếu Ốc bưu vàng còn gây hại (khi gặp trời mưa hay cho nước vào để rải phân đợt 1) thì có thể sử dụng
Snail Killer 12RB với liều lượng 450-500g/1.000m2

-  Nếu xuất hiện bù lạch (bọ trĩ) thì xử lý bằng Tata 25WP 2g/ bình 16 lít hoặc Anba 50EC 40-60 ml/bình 16 lít

       *  Giai đoạn từ 40-80 NSS:

 Nếu xuất hiện sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu thì xử lý như sau:

-  Sâu cuốn lá, sâu đục thân: Tungent 80WDG 1,2-1,6g/bình 16 lít

-  Rầy nâu: Tata 25WP 2g/ bình 16 lít

-  Nếu gặp mật số rầy cao có thể phun kết hợp:

     Tata 800WG 2g + Tungcydan 60EC (30ml)/ bình 16 lít.


Trả lời bởi : KS. Nguyễn Hồng Ba