Tại sao phải bón cân đối phân NPK theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa?

Lúa cũng như các cây trồng khác trong quá tŕnh sinh trưởng phát triển cần đầy đủ các chất đạm, lân, kali. Theo tính toán của các nhà khoa học, để có năng suất trên 5 tấn/ha, mỗi vụ lúa cần bón trung b́nh 80-100kg N + 40-60kg P2O5 + 30-50kg K2O tùy theo vùng đất, giống lúa và mùa vụ. Một điều cần lưu ư trong kỹ thuật bón phân cho lúa là ở mỗi giai đoạn sinh trưởng cây cần lượng đạm, lân và kali khác nhau. Ở giai đoạn lúa c̣n nhỏ cần nhiều đạm, lân để phát triển rễ, thân và lá, c̣n kali th́ cần rất ít. Ở gian đoạn này lúa c̣n nhỏ yêu cầu ít kali nên có thể không cần bón kali bởi lượng kali có sẵn trong đất có thể đáp ứng được cho cây. Ở gian đoạn đẻ nhánh, ngoài yêu cầu về đạm và lân cần có thêm kali để giúp cây chuyển sang giai đoạn làm đồng thuận lợi. Ở gian đoạn có đồng, lượng đạm cần trung b́nh, nhu cầu về lân giảm c̣n  nhu cầu về kali tăng rơ rệt để giúp cây tăng cường tổng hợp chất tinh bột cho hạt lúa chắc mẩy. Ở gian đoạn này nếu thiếu kali lá lúa mau bị khô vàng, khả năng quang hợp giảm nhanh, sự tổng hợp chất tinh bột bị hạn chế làm hạt lúa chín không đẫy, lép lửng nhiều, ảnh hưởng rơ rệt đến năng suất và chất lượng lúa, gạo. Ở giai đoạn sinh trưởng của cây lúa nếu bị thiếu hoặc thừa một yếu tố dinh dưỡng nào cũng đều có ảnh hưởng không tốt.

Ngoài ra do trồng lúa liên tục lâu đời, lượng phân chuồng bón ngày càng ít nên phần lớn đất lúa ở nước ta đă biểu hiện thiếu các chất dinh dưỡng trung và vi lượng, hạn chế sự sinh trưởng và năng suất lúa.

Từ các cơ sở khoa học và thực tế trên đây, nhiều loại phân NPK chuyên dùng cho lúa được sản xuất với hàm lượng và tỉ lệ NPK thích hợp cho tùng giai đoạn sinh trưởng phát triển của lúa, giúp cây sinh trưởng tốt và khỏe mạnh, ít bị sâu bệnh hại, đồng thời thuận lợi cho nhà nông khi sử dụng, góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Trong các loại phân này thường có thêm các chất trung và vi lượng cần cho cây (kư hiệu là TE).

Một loại phân NPK mới chuyên dùng cho lúa hiện đang được cung ứng trên thị trường có tên là UDP. Phân UDP được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Tùng đảm bảo chất lượng theo quy định.

             Cách sử dụng phân UDP cho các giống lúa có thời gian sinh trưởng trên dưới 100 ngày như sau:

-         UDP có hàm lượng NPK là 30-20-0 + TE bón cho lúa ở gian đoạn c̣n nhỏ (7-10 ngày sau sạ), liều lượng 8-12kg/1000m2.

-         UDP có hàm lượng NPK 20-20-15 + TE bón cho lúa ở gian đoạn đẻ nhánh (15-20 ngày sau sạ), liều lượng 10-15kg/1000m2   

-         UDP có hàm lượng NPK 20-10-20 + TE bón cho lúa khi có đồng (40-45 ngày sau sạ), liều lượng 10-15kg/1000m2

Ngoài ra vào trước hoặc sau trổ nếu thấy lúa có biểu hiện thiếu phân có thể bón thêm 5-8kg UDP 20-10-20 + TE cho 1000m

Bón đủ liều lượng các loại phân UDP cho các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa sẽ cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết cho suốt đời sống của cây.


Trả lời bởi : Ths: Nguyễn Mạnh Cường