Tin tức

Long An: Dịch bệnh trên lúa gia tăng

Thứ hai, 08/01/2018, 08:45 GMT+7

Hiện toàn tỉnh Long An gieo sạ được 191.113ha lúa ĐX, đạt 82% kế hoạch, bằng 106,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá 1.996ha trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng. Diện tích nhiễm ốc bươu vàng 1.706ha, mật độ phổ biến 1 - 3 con/m2, tập trung chủ yếu trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Ngoài ra, diện tích nhiễm rầy nâu 725ha, bệnh cháy bìa lá 380ha, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá 242,8ha, chuột 139 ha...

Dự báo thời gian đến rầy nâu nở rộ, đa số tuổi 1 - 2, ở Cần Giuộc rầy tuổi 4 - 5. Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá gia tăng. Bệnh cháy bìa lá, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt phát sinh rải rác trên lúa đòng trổ - chín. Sâu cuốn lá gây hại cục bộ trên lúa đẻ nhánh - đòng, đa số sâu ở tuổi 2-3. Ốc bươu vàng cắn phá trên lúa mới sạ - mạ, trong đó ở những vùng trũng, thấp hoặc vùng bị ngập do triều cường khả năng ốc bươu vàng tập trung mật độ cao...

Theo Báo Nông Nghiệp Online