Tin tức

Nhập khẩu phân bón 6 tháng tăng 23,7% về khối lượng

Thứ năm, 29/06/2017, 08:38 GMT+7

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng và giá trị nhập khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2,34 triệu tấn và ước đạt 628 triệu USD, tăng 23,7% về khối lượng và tăng 17,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Theo đó, ước tính khối lượng phân bón nhập khẩu các loại trong tháng 6/2017 đạt 324 nghìn tấn với giá trị 82 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2,34 triệu tấn và ước đạt 628 triệu USD, tăng 23,7% về khối lượng và tăng 17,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm urê ước đạt 228 nghìn tấn với giá trị đạt 60 triệu USD, giảm 9,5% khối lượng và giảm 1,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016; phân SA ước đạt 533 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 63 triệu USD, tăng 9,4% về khối lượng và tăng 6,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn phân bón nhập khẩu chủ yếu trong 5 tháng đầu năm 2017 đến từ Trung Quốc, so với năm 2016 thị trường này tăng khối lượng nhưng lại giảm về giá trị đồng thời chiếm tới 36,3% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này.

Khối lượng nhập khẩu phân bón trong 5 tháng đầu năm 2017 tăng tại hầu hết các thị trường chính trừ thị trường Malaysia. Giá trị nhập khẩu phân bón trong 5 tháng đầu năm 2017 cũng tăng ở hầu hết các thị trường trừ thị trường Trung Quốc (giảm 0,3%) và thị trường Malaysia (giảm 22%).

Theo Báo Công Thương Online