Tin tức

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (14 - 20/8)

Thứ tư, 15/08/2018, 09:51 GMT+7

Tại các tỉnh phía Bắc, rầy lứa 5 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện hẹp trên lúa Mùa sớm, chính vụ và trên các giống nhiễm.

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc: Bệnh lùn sọc đen hại trà lúa đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến phát triển đòng tại những vùng có áp lực bệnh cao trong vụ Mùa 2017 như Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh... Sâu đục thân 2 chấm trưởng thành lứa 4 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn hại tăng…

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh lùn sọc đen gây hại tăng chậm trên lúa Hè Thu và lúa Mùa sớm. Rầy nâu, rầy lưng trắng hại trên diện rộng ở giai đoạn đứng cái, làm đòng, trỗ bông nếu không chủ động phòng trừ kịp thời. Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành tiếp tục vũ hóa trên trà lúa muộn. Chuột, khô vằn... xu hướng tăng trên lúa Hè Thu - Mùa ở giai đoạn đứng cái đến đòng trỗ.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, bệnh chết cây... gia tăng gây hại trên lúa Hè Thu ở giai đoạn đòng trỗ đến chín. Bọ trĩ, sâu keo, dòi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ... tiếp tục gây hại trên lúa Hè Thu muộn và lúa vụ 3 ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh, làm đòng. Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh hại cục bộ trên lúa Mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi đồng bằng, các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận...

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi 2 - 4, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình ở giai đoạn đẻ nhánh, hại nặng cục bộ ở giai đoạn làm đòng trỗ. Khi rầy xuất hiện với mật độ cao cần xử lý thuốc theo nguyên tắc 4 đúng nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lan truyền bệnh VL, LXL. Điều kiện thời tiết mưa nhiều thuận lợi cho bệnh đạo ôn, bệnh đen lép hạt tiếp tục phát triển. Bệnh bạc lá phát sinh phát triển trên lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến trỗ bông…

2. Trên cây trồng khác

- Cây rau màu: Sâu tơ, bệnh mốc sương... tiếp tục gây hại. Bệnh khảm lá virus trên cây đậu xanh gây hại nặng tại Đắk Lắk.

- Bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và nhện đỏ trên cây mía… tiếp tục gây hại.

Theo Báo NNVN Online - CỤC BVTV