Tin tức

Dự đoán sâu bệnh

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (27/11 - 3/12)

08:40 | 27/11/2018
Tại các tỉnh phía Bắc, chuột, bệnh khô vằn.... hại nhẹ lúa Mùa muộn giai đoạn ngậm sữa đến chín.

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (14 - 20/8)

09:51 | 15/08/2018
Tại các tỉnh phía Bắc, rầy lứa 5 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện hẹp trên lúa Mùa sớm, chính vụ và ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (7-13/8)

08:53 | 07/08/2018
Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 5 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 3 – 9/7)

08:30 | 03/07/2018
Chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ... xu hướng tăng trên lúa mới gieo sạ đến đẻ nhánh...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 22 – 28/5)

10:57 | 22/05/2018
Các tỉnh phía Bắc: Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại diện hẹp trên các trà lúa chính vụ - muộn và trên ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (15 – 21/5)

10:36 | 16/05/2018
Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ hại lúa diện hẹp, đặc biệt đối với các tỉnh đồng bằng, ven biển như Nam Định, ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17 - 23/4)

10:04 | 17/04/2018
Tại các tỉnh phía Bắc: Bệnh đạo ôn lá nặng nhất là trên những diện tích xanh tốt, bón thừa đạm, trên các ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 3 – 9/4)

10:03 | 04/04/2018
Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh lùn sọc đen hại rải rác trên trà lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến cuối đẻ nhánh. ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 27/3 - 2/4)

10:06 | 27/03/2018
Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh đạo ôn tiếp tục tăng trên những diện tích xanh tốt, bón thừa đạm; trên các giống nhiễm; ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 – 19/3)

12:42 | 13/03/2018
Các tỉnh phía Bắc: Bệnh đạo ôn lá gây hại tăng, bệnh hại nặng trên giống nhiễm, những diện lúa xanh tốt bón thừa ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 27/2 - 5/3)

10:02 | 27/02/2018
Các tỉnh phía Bắc: Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, đạo ôn lá… gây hại tăng. Rầy nâu, rầy lưng trắng, ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 12 – 18/12)

08:30 | 12/12/2017
Rầy nâu phổ biến tuổi 1 - 3. Các tỉnh theo dõi rầy nâu không để lây lan diện rộng và truyền bệnh VL&LXL sang các ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24 - 30/10)

10:20 | 25/10/2017
Sâu xám, sâu cắn lá, bệnh lùn sọc đen, đốm lá… phát sinh gây hại nhẹ trên ngô; Bọ nhảy, sâu xanh, ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17 – 23/10)

08:32 | 18/10/2017
Rầy hại trên các giống lúa nhiễm, khả năng gây cháy ổ nhỏ nếu không phòng trừ kịp thời. Sâu đục thân 2 chấm ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 15 - 21/8)

08:05 | 16/08/2017
Tại các tỉnh phía bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non hại diện rộng.

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17 - 23/7)

08:43 | 18/07/2017
Sâu non lứa 5 gây hại tăng trên lúa HT giai đoạn đứng cái - làm đòng và trên lúa mùa...